Po bolesnej stracie naszego udziałowca i założyciela, pana Dietera Hilperta, po początkowych chwilach głębokiego smutku, tym większe znaczenie ma dla nas, pracowników BEGA-Gruppe, dalsze pomyślne rozwijanie losów naszej rodzinnej firmy.

Jak już wspomnieliśmy w naszym pierwszym opublikowanym komunikacie prasowym, dzięki dalekowzroczności Pana Dietera Hilperta udało się zapewnić płynne przejście w przyszłość.  W praktyce oznacza to utworzenie fundacji rodzinnej, której zadaniem będzie kontynuacja działalności BEGA-Gruppe w takiej samej jednolitej formie i w takim samym duchu, jak to miało miejsce do tej pory. Istniejąca Rada Doradcza BEGA-Gruppe będzie kontynuować swoje działania w tym obszarze.

Chcemy w tym miejscu wyrazić nasze przekonanie, że BEGA-Gruppe nadal pozostanie wiarygodnym partnerem biznesowym zarówno teraz, jak i w przyszłości, niezmiennie kierując się w swoich działaniach zasadą „ciągłości i dynamiki”.

W najbliższym czasie będziemy jeszcze intensywniej kontaktować się z naszymi partnerami biznesowymi za pośrednictwem naszych osób kontaktowych, by w ramach takiego bezpośredniego dialogu rzetelnie odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania.

Pracownicy BEGA-Gruppe
wraz z radą doradczą
16 kwietnia 2024 r